Ние сме семейство Бухлеви

PANDORA DETAILING CENTER

Димитър Иванов Бухлев с образование  професионален – бакалавър „Ремонт и Експлоатация на Автотранспортна Техника“ , завършил в ТУ – София Колеж Сливен.

Мария Ангелова Бухлева с образование  професионален – бакалавър „Ремонт и Експлоатация на Автотранспортна Техника „ завършила в ТУ – София Колеж Сливен и Магистър – Инженер „Автотранспортна техника“ завършила в ТУ -София ИПФ Сливен .

Doctor - Pandora

Нашият семеен бизнес извършва следните услуги: